De Rechtswinkel noteert enkel gegevens noodzakelijk voor haar dienstverlening. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De Rechtswinkel verstrekt geen gegevens aan derden, noch worden uw gegevens op andere wijze met derden gedeeld.

Uw gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard. Wilt u uw gegevens opvragen, aanpassen of laten vernietigen? Dat kan eenvoudig via een email naar: rechtswinkelbaarn@gmail.com